/

Avís legal

Informació legal

Les presents disposicions regulen l’ús del servei d’aquesta web que Ramón Rodríguez Pardo (en endavant, Pizzeria Can Maru) posa a disposició dels seus usuaris. Pizzeria Can Maru té el seu domicili social al Carrer de Barcelona, 94 – 08105 Sant Fost de Campsentelles i telèfon 935445140. L’accés a aquesta pàgina és gratuït, els serveis que presta Pizzeria Can Maru amb caràcter general, tenen el preu que s’indiqui en la corresponent oferta comercial estipulada en cada cas amb el client, i en cap cas s’ofereixen o presten a través del servei d’aquesta pàgina web. La utilització del web atribueix la condició d’usuari de la web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en que l’Usuari es trobi connectat a la mateixa.

 

Drets de Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquesta web, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de Pizzeria Can Maru o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Pizzeria Can Maru o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

Condicions d’ús del web

A. Sobre l’Ús

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte de la Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà enfront Pizzeria Can Maru o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Queda expressament prohibit l’ús de la web amb finalitats lesives de béns o interessos de Pizzeria Can Maru o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Pizzeria Can Maru o de tercers.

B. Sobre els continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau puguin ser d’aplicació de conformitat amb el que disposa al primer apartat amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de: Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Pizzeria Can Maru o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas. Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part l’usuari o d’un tercer. Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la Web així com de les bases de dades que Pizzeria Can Maru posi a disposició dels Usuaris.

 

Exclusió de responsabilitat

A. Sobre la informació

L’accés a la web no implica de cap manera l’obligació per part de Pizzeria Can Maru de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de les dades subministrades a través de la mateixa. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació de cap servei d’assessorament o consultoria de cap tipus. Pizzeria Can Maru no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la Web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a la Web.

B. Dels serveis

L’accés a la web no implica l’obligació per part de Pizzeria Can Maru de controlar l’absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu. Corresponent a l’Usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. Pizzeria Can Maru no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la web.

C. De la disponibilitat de la Web

L’accés a la Web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Pizzeria Can Maru. Per tant, els serveis proveïts a través del web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles per als usuaris. Pizzeria Can Maru no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

Legislació aplicable

El present Avís Legal i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació Espanyola o Europea que estigui en vigor en cada moment.

Recogida en el local

Ven a recoger tus pizzas

Encárgalas y ven a recogerlas,
o bien encárgalas en la pizzería
y tómate algo mientras esperas
y disfrutas de nuestro rincón.

Entrega a domicilio

Te llevamos tus pizzas a casa

de 20:30 a 23:00

Pedido mínimo de 17€
(portes a parte)

Pizzas envasadas

Tus pizzas artesanas
dónde y cuándo quieras

Encarga tus pizzas envasadas
y guárdalas en el congelador o la nevera.

¡5 minutos al horno y a la mesa!

Pizzes envasades

Les teves pizzes artesanes
a on i quan vulguis

Encarrega les teves pizzes envasades
i guarda-les al congelador o la nevera.

5 minuts al forn i a taula!

Entrega a domicili

Et portem les teves pizzes a casa

de 20:30 a 23:00

Comanda mínima de 17€
(ports a part)

Recollida al local

Vine a recollir les teves pizzes

Encarrega-les i vine a recollir-les,
o bé encarrega-les a la pizzeria
i pren-te alguna cosa mentre esperes
i gaudeixes del nostre racó.